Kjells blogg

11. feb, 2019


Ned fra det store fjellet renner det mange elver og bekker, noen med stor vannføring, noen med liten vannføring. Alle elvene og bekkene havner til slutt ut i et stort vann, som brukes til å produsere elektrisk kraft, og da til det beste for hele samfunnet.

Eierne av kraftverket registrerer at det finnes både store og små elver og bekker. Men de spør seg om hvorfor det er slik – underforstått: Er det mer vann å hente fra disse elvene og bekkene? Finnes det muligheter for å øke vannføringen og i neste omgang produksjonen?
Skal vi prøve å dytte dem? Nei!
Men hva om vi dytter dem så tidlig som mulig? Nei!
Skal vi lage en konkurranse mellom dem om hvem som gir fra seg mest vann, for å skape motivasjon for større vannføring? Nei!
Skal vi foreta flere målinger og gi tilbakemelding til de som har mindre vannføring enn gjennomsnittet? Nei!

Bør vi også ha andre fokus enn det å produsere enda mer elektrisk kraft, f.eks. naturforvaltning? Ja, hvorfor ikke?
Bør vi få en bedre forståelse for hva som er årsaken til at de er så forskjellige, og der møte dem med respekt? Ja, hvorfor ikke?
Kan det tenkes at endringer i vannføringen har naturlige, utenforliggende, årsaker som de ikke kan lastes for (f.eks. variasjoner i årstider, og regn)? Ja, hvorfor ikke?
Bør vi lete etter steiner og stokker i vannet som bremser opp for vannføringen? Ja, hvorfor ikke?
Og bør vi da se på mulighetene for å gjøre noe med det siste? Ja, hvorfor ikke?
Vil slike tiltak kanskje også kunne føre til økt produksjon? Ja, kanskje det! Selv om det kanskje ikke var målet.

Slik er det også med læring.

 

9. feb, 2019

I «Klassekampen» fredag 19.05.2017 skriver psykolog Guro Øiestad om «det autonome mennesket» (s. 26-27). Blant annet skriver hun følgende:

«Det autonome mennesket er ikke selvstrekkelig og uavhengig. Det autonome mennesket er det trygge mennesket».

«Vi er født nysgjerrige og utforskende, vi søker mestring og selvstendighet»

«Vi er født avhengige….Tilknytning er like grunnleggende for mennesket som mat»

«Vi er imidlertid ikke vant til å tenke på behovet for trøst og støtte som autonomi»

«Men hvis vi tar kunnskapen om de grunnleggende behovene på alvor, må selvbestemmelse eller autonomi favne begge de grunnleggende behovene våre – både individuell mestring og behovet for nærhet, støtte og trøst»

«Det autonome mennesket er det trygge mennesket. Trygt nok til å stå alene når det kreves, og trygg nok til å la seg favne av relasjonen, når det er mulig».

«Kontroll og press utenfra – som ikke tar hensyn til personens tilstand og behov – forstyrrer autonomien og reduserer den indre motivasjonen. Men aksepterende, støttende miljøer stimulerer autonomien»

«Vi kan selvsagt bruke autonomibegrepet på den vanlige måte, synonymt med uavhengighet. Men forstått som selvbestemmelse, i form av å kunne bevege seg både bort fra og inn til de andre, får autonomibegrepet større gyldighet. Fordi den da rommer sammensattheten i menneskenaturen – både den ustyrlige mestringstrangen og den uavvendelige avhengigheten»


Synes hun skriver mye klokt. Og dette med å erkjenne sin avhengighet av andre mennesker er også noe som Bjørn Blomenthal er inne på her:

Jeg minnes for mange år siden, den gangen jeg jobbet i PP-tjenesten i Hurum, at en del av fylkets PP-ansatte var med på et kurs om Involveringspedagogikk i regi av Modum PPT. Under kurset sang vi blant annet Olle Adolfsson sin sang «Mitt eget land» (Se her). Da begynte jeg å gråte, fordi jeg plutselig innså hvordan jeg mitt oppe i min egen autonomi, samtidig var avhengig av andre mennesker, og at vi alle var i samme båt.

Jo eldre jeg selv blir, desto mer innser jeg hvor mye jeg trenger andre mennesker.

 

24. jan, 2019

Leser i dagens utgave av "Klassekampen" (s. 24-25) en interessant artikkel skrevet av en lærer i Bærumsskolen. Temaet er kommunens satsning på bruk av digitale verktøy for elever mellom 12 og 15 år. Forfatteren, Peter Alexander Stivang, er ikke prinsippmotstander av bruk av iPad i skolen, men deler egne erfaringer med bekymringsfulle, utilsiktede og negative konsekvenser ved bruken av iPad. Utgangspunktet er at iPadene, med noen modifikasjoner, er helt åpne for netttilgang og for alle nedlastbare apper. Her sier han videre følgende:

- Kan jeg be foreldrene sette på foreldrekontroll? Ja. Gjør foreldrene dette? Mindretallet, ja. Kjenner jeg til appen "Classroom" som gjør meg i stand til å overvåke elevenes aktiviteter på deres iPader? Ja. Har jeg blitt kurset i bruk av denne? Nei. Er jeg en vandrer i klasserommet? Ja. Er jeg rask nok til at elevene ikke kan svitsje bort fra siden de nettopp var på? Nei. Kan jeg sjekke elevens aktiviteter på iPaden hvis jeg mistenker at noe ikke stemmer? Ja, det kan jeg. Hva fører det i så fall til? En form for konfrontasjon, diskusjon, anmerkning, mail til foreldre og så videre. Er dette egnet for det gode møtet mellom lærer og elev? Ikke nødvendigvis.

Dette er et tema jeg vanligvis ikke ville ment noe som helst om. Som en databruker med middels kunnskaper, er digitale verktøy i skolen ikke noe som jeg har grunnlag for mene noe særlig om. Men jeg gjør et unntak her. For det forfatteren forteller i sin artikkel er ikke bare at det foreligger mange smutthull og muligheter for misbruk, og at dette potensielle misbruket gir læreren en ekstra oppgave og utfordring. Det jeg som psykolog bekymrer meg over er det han sier om digitale verktøy som potensielle distraksjonsverktøy, der det er hans erfaring at det er de elevene som allerede strever med spillavhengighet og konsentrasjonsvansker som her blir taperne.

Og det samme gjelder for følgende påstand:

- Min påstand er at det er flere av de faglig svakere elevene som nå blir skjøvet ytterligere ut av sitt læringsspor, enn det er elever i denne gruppen som blir motivert til å jobbe mer.

Avslutningsvis anbefaler Stivang at

 • undervisningen må observeres og evalueres i mye større grad enn før,
 • iPadene må stenges for annet enn læringsfremmende apper,
 • skolenes nettilgang må begrenses (som noen allerede har gjort),
 • lærerne må få bedre opplæring i å håndtere dette verktøyet, og
 • at den digitale pedagogikken må videreutvikles hos alle involverte lærere.

Dette synes jeg er gode konklusjoner på dette temaet.

 

9. des, 2018

 

Syv bøker / bokserier som har betydd mye for meg personlig – oppført i kronologisk rekkefølge

 1. Det vesle blå toget som vant medalje - vidunderlig barnebok om fremtidsforhåpninger.
 2. Andungen Ping - vidunderlig barnebok om triste opplevelser.
 3. H. C. Andersens eventyr - som satte ord på triste opplevelser.
 4. Asbjørnsen & Moe sine eventyr - som satte ord på fremtidsforhåpninger.
 5. Lyn-Gordon og Dødsraketten - den første boka jeg leste fra perm til perm - og i løpet av en natt.
 6. Bibelen - som har lært meg mye om meg selv og andre og om livet.
 7. Narnia-serien til C. S. Lewis - herlig fiction.


Se også  her om eventyrlesing og eventyrpsykologi.

 

 

8. des, 2018

 

 

En oversikt over ting man ikke får kjøpt i butikken. Det meste er sakset fra en diskusjonsgruppe på Facebook.
 

 1.  ½ kg bagateller
 2.  Amboltklang
 3.  Amerikansk øyemål
 4.  Angrepille for menn
 5.  Blinklysolje
 6.  Bluetooth kabel
 7.  Clutchpotte
 8.  Doble fustasjeopphengsforkoblinger
 9.  Ekkofisk
 10.  Eksospakning
 11.  Ekteskap
 12.  En bøtte med strøm
 13.  En meterkilo firkantrundt ståljern
 14.  Ferske rekeøyer
 15.  Flaggstangfrø
 16.  Flensesperre
 17.  Glavatang
 18.  Griffelsperre til flensepumpe
 19.  Grønn overledning
 20.  Grønne farmasøyter
 21.  Grønt lanternevann
 22.  Gule 17. mai-sløyfer
 23.  Hanklim til kaffekrus
 24.  Hullsag til ovale hull
 25.  Hummerpistol
 26.  Hvalrogn
 27.  Hårnålsving
 28.  Innbitertang
 29.  Innleggssåler for kabelsko
 30.  Isroser
 31. Juletreføtter
 32. Kabelstrekker
 33. Kardemommesyltetøy
 34. Kjølesvin
 35. Klestørk
 36. Knapphull
 37. Kompressorvann
 38. Kortermet tvangstrøye
 39. Kryssbolt
 40. Lanternevann
 41. Lappesett til punktert svinghjul
 42. Lekkasjesøker på sprayboks
 43. Lekterforlenger
 44. Luftekrok
 45. Lurium tannkrem
 46. Lyddemper til slegge
 47. Maos lille røde i gult
 48. Materialforlenger
 49. Metallklang
 50. Nøkkelen til et ekteskap
 51. Pampers
 52. Piong til clutchhus
 53. Propellvann
 54. Retometerfordeler til bil
 55. Rettbendt rør
 56. Rundeteller for skøyteløp
 57. Rutete lakk
 58. Rød hurramegrundt med nøtter (sjokolade)
 59. Røde Adams epler
 60. Rødprikket sytråd
 61. Rørstrekkskjøter
 62. Røykvender
 63. Røykvender
 64. Seilflybensin
 65. Sekskantet dilobvater
 66. Sinuskurver
 67. Skinnfritt trommesett
 68. Sleggefett
 69. Smørdampa strekkfisk
 70. Sneglefett
 71. Spadesmøring
 72. Spettskaft
 73. Spiker med hode i begge ender
 74. Spillolje
 75. Steam
 76. Stillbar fastnøkkel
 77. Stuete hummervinger
 78. Sure farmasøyter
 79. Svangerskap
 80. Sveiseelektroder av type støypotex 74
 81. Synsvinkel
 82. Tarmtottforsterker
 83. Tekopper for kjeivhendte
 84. To kubikk vakuum
 85. Tretaktsolje
 86. Tråldørsnøkkel
 87. Tungtvann
 88. UM brako
 89. Ungdommens radioavis
 90. Vannbasert motorolje
 91. Vaterbobler
 92. Vaterlufter
 93. Vinterluft til vinterdekk

  Og denne har jeg funnet i tegneserien "Lunch" ("Vi Menn" 31.10.16 s. 32):

  Kjell forteller at han skal snekre terrasse helt selv, og starte med å legge et bjelkelag. Sivilingiøren Terje gir da klar beskjed om hva han da må kjøpe, etter at han har fundamentert skikkelig, drenert grunnen og lagt støttegrus under topplaget: 

  - Her, sånn gjør du: Doble åttetoms rør som støttepilarer på flatstøpt såle med femtoms åtte underføring, rustfrie stolpesko over hver tverrliggende gaffelspleis og tre grøftebeslag per halve meter terrassebord.

  (Terrassebordene skal sannsynligvis legges på slasken)