6. jul, 2015

Pisa-rapporten er uten interesse

Bergens Tidende

KRONIKK: Mennesker lever i lang tid, og det har liten eller ingen betydning om vi når toppen av intellektuell metning i 18-årsalderen. Jeg ser ingen omfattende krise i norsk skole.