26. aug, 2015

Frafallet i den videregående skolen

Dette er kunnskapsministerens ærlige erkjennelse:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Vi-vet-ikke-hvorfor-mange-av-tiltakene-ikke-har-fungert-8134582.html

En av flere mulige forklaring på hvorfor "mange av tiltakene ikke har fungert" kan være at det er en sammenheng mellom foreldres utdannelsesnivå og sannsynligheten for drop-out i VGS. 36 % av elever til foreldre med lavt utdannelsesnivå faller ut, mens tilsvarende prosent for elever der foreldre har høyt utdannelsesnivå er 5. Kanskje "frafallet" kort og godt er uttrykk for et "metningspunkt" - dvs: Mer kan vi ikke f...orvente ut fra foreldrenes utdannelsesnivå. I så fall er det to veier å gå: Enten å "presse fram" at enda flere ungdommer får en høyere utdannelse, ELLER erkjenne at det ikke er realistisk å "presse fram" at flere ungdommer skal få en høyere utdannelse og legge enda mer til rette for at ungdommer med en "lavere" utdannelse får en meningsfull framtid.

http://www.klassekampen.no/…/2015…/ARTICLE/150619898/0/PLUSS

En av skolehistorens største sosiale eksperimenter - innføringen av ungdomsskole - knaker i forføyningene.

http://utdanningsnytt.no/.../2009/mai/skolen-som-odelegger/

Bør dette eksperimentet revurderes? Har Edvin Eriksen rett? Er ikke 7 år med barneskole og deretter skille med teoretisk og praktisk videreutdannelse mer i takt med de behovene dagens elever faktisk har? Ikke bare vil dette kunne gi tidligere økt mestring, men også kunne gjøre at barn/ungdom lettere kan gjøre sine hensiktsmessige valg før det kommer i puberteten der de pga usikkerhet og konformitetspress kanskje i stedet velger et teoretisk løp som de ikke har forutsetninger til å kunne gjennomføre.