27. sep, 2015

Emotional Abuse: Know the signs!

http://womansvibe.com/emotional-abuse-know-the-signs/

Denne artikkelen mener jeg beskriver enkelte mekanismer som man også kan finne i ambisiøse religiøse bevegelser (se mer om dette på http://www.kjelltotland.com/419207769)