31. des, 2015

Over bekken etter vann

Det hadde vært fantastisk om norske skolepolitikere på topplan tok kontakt med de viktigste aktørene innen privatskoler i den hensikt å se om de hadde noe å tilføre, og hvilke erfaringer de har gjort. Det store frafallet i den videregående skolen, mobbeproblemet, økning i psykiske problemer og mangel på fremgang i basisfag, kombinert med tiltak som ikke har hatt forventet effekt og uttalelser fra sentrale politikere om at "vi vet ikke hva som er årsaken til dette", er gode nok grunner til et slikt initiativ. Greit nok at ikke alt er overførbart. Men først må man uansett ta initiativ til gå inn i en slik dialog. Dette må da være bedre enn å "se" til andre land med sine særegne kulturer. Hvorfor gå over bekken etter vann?

For øvrig er min mening at Montesorri-pedagogikken kan ha mye å tilføre den norske skolen.