31. des, 2015

Følesesmessige sår fra egen barndom

Sammenhenger mellom følelsesmessige sår og senere atferd og personlighetstrekk er nok i praksis mer komplekse enn det som fremstilles her. Tror derfor man generelt bør unngå slike beskrivelser til å finne kjappe årsaksforklaringer for sin egen del. Men ut over det tror jeg at det å være seg bevisst at egen atferd og personlighetstrekk også kan ha sammenheng med følelsesmessige sår i egen barndom, generelt er bra for de fleste - men ikke nødvendigvis for alle.