26. aug, 2016

Livet går i syklus

En gang som ung psykologistudent lærte jeg av andre - deres kunnskaper og erfaringer. Senere praktiserte jeg som psykolog, og på slutten av min karriere var det jeg som i økende grad fikk mulighet, og hadde kompetanse til, å gi videre til neste generasjon det jeg selv hadde tilegnet meg. En gang i fremtiden skal de igjen kanskje innta min rolle. Uansett: Livet går i syklus, vi kan aldri gi tilbake det vi har fått fra andre, men vi kan gi det videre igjen til andre igjen. "Pay It Forward"! Uansett hvor vi befinner oss i denne syklusen har vi ingen grunn til å si at noen er bedre, mer vellykket eller klokere enn andre. Vi er alle underveis, og det må vi alle ydmykt akseptere.