3. feb, 2017

Drømmer og visjoner

Kom i dag over denne artikkelen og denne artikkelen med ulike perspektiver på dette med å følge sine drømmer og visjoner.

Her er i korthet hva jeg mener om dette:

Jeg ser positivt på drømmer og visjoner som kommer "innenfra", som har utviklet seg over tid, og som en naturlig del av personens identitet, refleksjon, undring og meningsdannelse, og da gjerne inspirert av for eksempel eventyr, legender, fortellinger, dannelsesreiser, voksenmodeller og tankevekkende ord fra andre. Har tilsvarende liten sans for drømmer og visjoner som er et resultat av ytre konformitetspress fra mennesker og egen kultur, manipulering gjennom ulike overtalelsesteknikker og mennesker som presser sine visjoner inn på den det gjelder.
Jeg er her en tilhenger av Carl Jung og norske folkeeventyr.
Jeg har også sans for "Possibilismen" som ifølge Arne Næss går ut på at fremtiden er åpen og byr på uante muligheter og at det ikke finnes noen garanti for noe som helst i fremtiden eller garantier for at noe mer sannsynlig vil hende enn noe annet.

Se gjerne på dette om eventyrlesing.