11. nov, 2018

Å utforske elevens følelser

 

Her kan du lese en anmeldelse jeg har skrevet om boka til Øyvind Fallemyr under tittelen "Å utforske elevens følelser" - etter min mening en viktig bok for å kunne utvikle læreres kompetanse til å hjelpe elever med ulike følelsesmessige, atferdsmessige og sosiale utfordringer på skolen.

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=504363&a=3