13. sep, 2019

Om normer for antall voksne i en barnehage

En klassisk matteoppgave er denne: Hvis 10 personer møtes i et selskap, og alle hilser på alle, hvor mange håndtrykk blir det da? Svaret er 45. Men hvis man legger til 5 personer, blir ikke svaret 50, men plutselig 105. Slik blir det også med antall relasjoner mellom barn i en barnehage, der de ansatte må være oppmerksom på alle relasjoner. Med én voksen på 15 barn må vedkommende være oppmerksom på 105 relasjoner / samspill. Dette sier noe om hvor utfordrende det kan bli når antallet i en barnehagegruppe økes, selv om økningen av antall barn er liten.
Her er formelen:
X = Y (Y - 1) / 2, der X er antall relasjoner og Y er antall barn.

Dette perspektivet er viktig å ha med når man skal sette normer for hvor mange barn pr. voksen det maksimalt bør være i en barnehage. Ogdet som da er det viktige poenget her, er ikke hvor mange barn de voksne skal forholde seg til, men antall relasjoner.