18. okt, 2019

Utdanningsforskning og Involveringspedagogikk

I 1985 skrev Poul Nissen en bok om "Involveringspedagogikk", en bok jeg likte svært godt, men som nå for det meste samler på støv på skolebibliotekene, med mindre de allerede er kassert.
Nylig leste jeg en artikkel fra "Utdanningsforskning" med en beskrivelse av hva som kjennetegner elever som er i risikosonen for å bli skolevegrere. Denne beskrivelsen minnet mye om hva Nissen mente kjennetegnet elever med lavt selvbilde.

Dette kan tyde på at det å gjeninnføre Involveringspedagogikken i Den Norske Skolen kan være et viktig tiltak for å forebygge skolevegring.

Se her mer om Involveringspedagogikk og (på slutten) referansen til "Utdanningsforskning".