3. jul, 2020

Karakterer

Karakterer i skolen har ingen potensiell positiv relevans ut over dette:

1. Et grunnlag for å bekrefte egen innsats.

2. Et grunnlag for å motivere for økt innsats.

3. En realitetorientering for elever for faktisk nivå.

4. Et mål for faglig kompetanse.

5. Et verktøy for å sikre en best mulig benyttelse av utdanningsprogram i VGS.

Men jeg sier også "potensiell positiv", fordi det faktiske bildet her er mer komplisert i virkeligheten. Og desverre har jeg møtt noen elever som jeg tror hadde greid seg bedre med et annet karaktersystem. Dessverre er ikke alltid intensjonene her i samsvar med realitetene.

Så jeg er ingen uforbeholden "karakterentusiast".