2. sep, 2020

Matematikkens trange kår

Matematikken har desverre trange kår i vår kultur, og for de fleste elever er dette bare et fag man "skal igjennom". Fravær av matematisk undring og nysgjerrighet hos et barn kan på lang sikt få store konsekvenser. Hva kan man så gjøre med dette? Det er mye man kan gjøre i skolen som kan ha postitiv effekt både på kort og lang sikt. Men skal man virkelig få gjort noe med den matematiske realkompetansen hos norske elever på lang sikt, mener jeg at det viktigste tiltaket her er å få flere foreldre til å bli nysgjerrige og begeistret for dette "faget", slik at dette i neste omgang kan smitte over på deres barn. En del foreldre vil nok trenge hjelp til det. Så langt har imidlertid et slikt fravær ikke blitt "problematisert" av hjelpeapparatet i noen særlig grad. Det er det på tide at det gjør.

MEN at noen skriver bøker om hvordan foreldre kan hjelpe elever med mattelekser, og at skoler vil tilby kurs om dette, er absolutt et skritt i riktig retning!