Psykopati og narsissisme

Tidlig i min yrkeskarriere ble jeg nysgjerrig på fenomenet psykopati. Gjennom min omgang med mennesker både i og utenom mitt arbeid ble overrasket over hvor vanlig dette fenomenet så ut til å være og hvor mye problemer det kunne skape for andre mennesker. Psykopater kan føre til at andre mennesker kan bli forført, ødelagt, mister sin frihet, hemmes i sin utvikling, eller blir til mindre glede for andre mennesker.

 

Artikler om psykopati:

Hva er psykopati?

Sort pedagogikk

Årsak til psykopati

Videre lesning - anbefalt litteratur og internettsider om psykopati

 

Jeg har lenge også engasjert meg i fenomenet narsissisme, spesielt i en kulturell sammenheng. I likhet med psykopati faller innenfor det man kaller for "ego-svakhet". Interessen skyldes delvis boken Den Narsissistiske Kultur skrevet i av den amerikanske sosiologen Christopher Lasch i 1979, og delvis en foredragsserie som den svenske psykologen Ralph Stenbäcker holdt ved Universitetet i Oslo i 1993.

 

Artikkel om narsissisme:

Narsissistisk kultur

 

 

Copyright © 2017 Kjell Totland Psykologtjenester