Konformitet

I de årene jeg har jobbet i PP-tjenesten har mobbing i skolesammenheng vært et tema som har engasjert meg mye. I den senere tiden har jeg sett nærmere på sammenheng mellom mobbing og konformitetspress, og også prøvd å forstå dette fenomentet i en større kulturell sammeheng. Slik jeg ser det er mobbing en "naturlig" del av vår kultur, og jeg mener også at konformitetspress kan være en viktig grunn til at mobbing finner sted. Og "motoren" til konformitetspress er, slik jeg ser det, et lavt selvbilde, ikke bare hos mobbeofferet, men også hos den som mobber. Her er for øvrig en artikkel om noe av det som mobbere kan streve med.

 

Artikler om konformitet og mobbing:

Konformitet og sosiale konvensjoner

Lar mobbeproblemet seg løse?

In the hot seat (når alle retter oppmerksomheten mot meg)

Konformitet i skolen

Ungdom og konformitet

Kartlegging av konformitet i klassen

Eksempler på mobbing til drøfting i klassen

Eksempler på kulturelt betingede og forbigående trender

Legitimering av og forsvar for mobbing

Tiltak mot mobbing

Rollespill

Religiøs konformitet

Sitater om konformitet og mobbing

Videre lesning - anbefalt litteratur og internettsider om mobbing og konformitet

 

 

Copyright © 2015 Kjell Totland Psykologtjenester