Jeg er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo i 1975 og har vært medlem av Norsk Psykologforening (NPF) siden 1977. Jeg har arbeidet 38 år i PP-tjenesten, i Hurum kommune fra 1977 til 1986, og i Asker kommune fra 1986 til 2015. I perioden 1998 til 1999 jobbet jeg ved Torshov kompetansesenter for sammensatte lærevansker i Oslo, med særlig fokus på ADHD og lignende lærevansker.

Jeg jobber i dag som konsulent, og tilbyr kurs, foredrag, veiledning og terapisamtaler til offentlige og private aktører, grupper og enkeltpersoner. Les mer om mine tjenester. Se gjerne også på min blogg.

Gjennom min yrkeskarriere har jeg engasjert meg spesielt i temaene oppvekstlærevanskerkonformitet og mobbingpsykopati og narsissisme, samt religionspsykologi og om Jehovas vitner.

På denne siden finner du oversikt over artikler jeg har skrevet om disse temaene. Artiklene kan kopieres, reproduseres og distribueres for ikke-kommersielt bruk. Ved publisering med henblikk på salg må det innhentes samtykke fra undertegnede. Jeg har også her laget en oversikt over publikasjoner og foredrag jeg har holdt.

Se også her.

 Kjell Totland Psykologtjenester | Båtstøbakken 11, 3480 Filtvet | +47 905 21 949 | kjtotlan@online.no | Facebook | LinkedIn