En liste over aktuelle skoletiltak for elever med mattevansker

 

 1. Fokuser på relevans, gode emosjoner og en god relasjon til barnet.
 2. Identifisér barnets forståelse.
 3. Begynn der barnet er.
 4. Ha respekt for barnets egne symbolske representasjoner og strategier.
 5. Få barnet til å snakke om, og reflektere rundt, egne strategier.
 6. Prioriter leker og spill fremfor å fokusere på å "løse en oppgave".
 7. Ikke vær redd for direkte undervisning, forklart trinn for trinn.
 8. Vis ulike måter å løse oppgaver på.
 9. Forklar poenget med symbolske representasjoner - historisk og praktisk.
 10. Formidle en holdning av at dette "faget" faktisk er spennende, magisk og gir mening ved at det skaper en helhetsforståelse i viktige sider ved barnets hverdag.
 11. Og sist, men ikke minst: Begynn med deg selv: Gjør alt du kan for å elske dette faget, eller i det minste like det mer enn det du i utgangspunktet gjør. Søk hjelp hos andre hvis du sliter med dette. La så denne entusiasmen smitte over på barnet.

  Her er også noen gode poenger!