Skjema for kartlegging av konformitetspress i klassen

Dette er eksempel på et spørreskjema som kan brukes av lærere for å avdekke et mulig konformitetspress blant elevene i klassen.

 

Sett kryss på det som passer for deg:

 

1. I klassen vår har vi det bra

 

Ja

Nei

Litt

Vet ikke

2. I klassen vår er alle venner med alle.

                                         

Ja

Nei

Litt

Vet ikke

3. I klassen vår er det noen som bestemmer hva andre skal mene eller gjøre. 

 

Ja

Nei

Litt

Vet ikke

4. I klassen vår er det noen som ikke tør å være seg selv eller gjøre det man egentlig vil.

 

Ja

Nei

Litt

Vet ikke

5. I klassen vår er det noen som prøver å likne på andre, gjøre som andre eller mene det samme som andre, istedenfor for å være seg selv, ha egne tanker og gjøre det de selv har lyst til.

 

Ja

Nei

Litt

Vet ikke

6. Jeg prøver å likne på andre, gjøre som andre eller mene det samme som andre, istedenfor å være meg selv, ha egne tanker og gjøre det jeg selv har lyst til.

 

Ja

Nei

Litt

Vet ikke

7. I klassen vår kan det være farlig å ikke gjøre eller mene det som alle de andre gjør eller mener.

 

Ja

Nei

Litt

Vet ikke

8. I klassen vår er det mye baksnakking.

 

Ja

Nei

Litt

Vet ikke

9. I klassen vår greier vi å løse problemer oss imellom hvis det oppstår problemer.

 

Ja

Nei

Litt

Vet ikke

10. I klassen vår er ikke lærerne klar over hvordan vi egentlig har det.

 

Ja

Nei

Litt

Vet ikke

11. Synes du det er flaut hvis du ikke får gode nok karakterer?

 

Ja

Nei

Litt

Vet ikke

12. Vil du gjerne slippe å få alles oppmerksomhet mot deg samtidig?

 

Ja

Nei

Litt

Vet ikke

35. Synes du det er lettere å fortelle hvordan du egentlig har det i klassen ved å svare anonymt på dette skjemaet, fremfor å si det høyt i klassen?

 

Ja

Nei

Litt

Vet ikke

14. Synes du det er lettere å fortelle hvordan de andre egentlig har det i klassen ved å svare anonymt på dette skjemaet, fremfor å si det høyt i klassen?

Ja

Nei

Litt

Vet ikke

15. Har du fortalt dine foreldre hvordan du har det i klassen din?

 

Ja

Nei

Litt

Vet ikke

16. Synes du disse problemene i klassen din er store?

 

Ja

Nei

Litt

Vet ikke

 

Frivillig:

 

17. Er noen i klassen din veldig opptatt av for eksempel gode karakterer, klær, penger, utseende, kropp, kjendiser, eller hvilke butikker man kjøper ulike ting i?

 

Ja

Nei

Litt

Vet ikke

Hvis Ja eller Litt, har du noen eksempler?

 

  

 

18.   Hvor mye er de opptatt av det?

                                      

Mye

En del

Litt

19.  Hvor mange er opptatt av det?

 

Mange

En del

Noen få

20. Hvis det er noe annet du har lyst å fortelle om som gjelder deg eller klassen din, så kan du skrive det her:

 

  

 

22. Hvis du vil skrive om du er en gutt eller ei jente, kan du skrive det her:

 

23. Hvis du ønsker å skrive navnet ditt, kan du gjøre det her:

 

24. Hvis du har skrevet navnet ditt og du vil at noen på skolen skal ta kontakt med deg og snakke med deg om det du her har skrevet, kan du sette et kryss her.

 

25. Hvem på skolen ønsker du da å snakke med?


           

 

 

Copyright © 2019 Kjell Totland Psykologtjenester