Videre lesning - anbefalt litteratur og internettsider om psykopati

Ønsker du å lese mer om psykopati, kan jeg foreslå følgende litteratur:

 

Fluge, Frithjof: Hva er psykopati?  Tidsskrift for Norsk Psykologforening nr. 3, 1978,

Kringlen, Einar: Psykiatri.  Universitetsforlaget Oslo 1972, s. 210-221.

Nissen, Ingjald: Psykopatens diktatur: Kilde-bok. H. Aschehough & Co, Oslo 1977.

Shapiro, David: Neurotic styles, s. 157-168. Basic Books Inc. Ew York, 1965.

Sirnes, Tollak B.: Å sette de undertrykte fri. Hvordan redusere psykopatenes makt? Gyldendals fakkelbøker nr. 348, Oslo 197

 

Jeg kan også anbefale følgende internettsider som omhandler temaet psykopati/antisosial personlighetsforstyrrelse/psykopatiske trekk

Tidsskrift for Norsk Psykologforening har ved flere anledninger har publisert gode artikler om spedbarn og traumatisering. Spesielt vil jeg anbefale disse, som du kan laste ned fra TNPF sin hjemmeside:

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=111502&a=2&sok=1 

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=116719&a=2&sok=1 

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=121065&a=2  

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=129114&a=2&sok=1  

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=154970&a=2 

 

Se også:

Psykopaten.info http://psykopaten.info/about/ 

 

"Slik mister psykopaten grepet" 

http://www.klikk.no/helse/doktoronline/psykiskhelse/article833742.ece 

 

"Foreldre som ikke blir enige etter samlivsbrudd, har ofte personlighetsforstyrrelser"

 http://www.adressa.no/familie-og-oppvekst/article7705731.ece 

 

"Haiene - Du har vært utsatt for en psykopat. Det er bare ikke sikkert du er klar over det selv" 

http://www.dagbladet.no/2013/03/04/magasinet/psykopati/jobb/manipulasjon/26053297/ 

 

"I psykopatens klør"

 http://www.lisbethsolheim.no/i-psykopatens-klor/

 

"Naiv kjærlighet" 

http://www.hjelpekilden.no/naiv-kjaeligrlighet.html 

 

Et konstruert brev som ingen psykopat har skrevet, eller som noen psykopater kommer til å skrive, men som likevel - etter min mening på en god måte - bekskriver hvordan en psykopat faktisk KAN manipulere det offentlige hjelpeapparatet

http://www.norsk-anti-stalking-forening.org/413827392/2450701/posting/brev-fra-en-psykopat-slik-tar-jeg-barna

 

Seks grunner til at man ikke kan ha et vellykket forhold til en psykopat https://www.psychologytoday.com/blog/neurosagacity/201506/six-obstacles-successful-relationship-psychopath

 

Målstyring dyrker psykopater

 http://www.bt.no/meninger/kronikk/Malstyring-dyrker-psykopater-3137014.html

 

Gode kår for psykopater 

http://www.agenda316.no/post/1729246/gode-kar-for-psykopater

 

Hjernen hos folk med mange psykopatiske trekk 

 https://forskning.no/genetikk-hjernen-juridiske-fag/moderne-forskning-finner-avvik-i-hjernen-hos-psykopater-spennende-men-skremmende-mener-rettspsykiater-randi-rosenqvist/1602771

 

 

2017 Kjell Totland Psykologtjenester