Referanser

(Oversikten viser noen av de jeg har levert mine tjenester til).

 

  • Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet (BLD).
  • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Vest, Bergen.
  • Alna DPS - Furuset, Oslo kommune.
  • Det Norske Studentersamfunn, Universitet i Oslo.
  • Human-Etisk forbund, Trondheim. 
  • Kirkens bymisjon, Oslo. 
  • Norsk Fosterhjemforening.
  • Institutt for sjelesorg, Modum Bad. 
  • Barne- og Familieenheten, Asker PPT.
  • PPT Modum, Sigdal og Krødsherad.

 

  

Copyright © 2015 Kjell Totland Psykologtjenester