Oversikt over artikler spesielt beregnet på PPT

Artiklene deles med PPT eller tilsvarende faginstans. Dersom du ønsker å få tilsendt artikler kan du henvende deg her. Artiklene er gratis.

 

Artikler:

Anamnese - Med fokus på ADHD, 4 sider

Testoversikt - Kort oversikt over aktuelle tester, 3 sider

Prosessering og lærevansker, publisert i "Skolepsykologi", 9 sider

Tester - med tilhørende funksjonsområder, 17 sider

Funksjonsområder - med tilhørende tester, 9 sider

Testkommentarer - om funksjonsområder til de enkelte testene, 7 sider

KTM-test, en oppmerksomhets/hukommelsestest etter inspirasjon fra VADS-testen, 37 sider

Løve-blomst-soldat, en oppmerksomhetstest, 2 sider

Skoletiltak - 211 tiltak, relatert til aktuelle funksjonsområder, 57 sider

Funksjonsområder - tilknyttet 211 skoletiltak, 2 sider

En barneversjon av testen PASAT, 2 sider

Noen erfaringer om tilbakemeldinger til elever ved evnetesting, 5 sider

 

 

Copyright © 2015 Kjell Totland Psykologtjenester