Dette bør man være oppmerksom på i møte med manipulerende personer, grupper eller systemer.

  1. De har store ambisjoner og gir inntrykk av å sitte med en spesiell innsikt, eller "åpenbaring".
  2. De lover noe som høres for godt ut til å være sant. 
  3. De viser, spesielt i starten, interesse, omsorg og engasjement med en unaturlig sterk intensitet og smisker ved å fremheve personen som viktig på en unaturlig og ekstrem måte.
  4. De ønsker å ha kontroll på personens sosiale miljø, slik at venner og familierelasjoner om nødvendig må ofres.
  5. De ønsker å ha kontroll på hvordan personen tenker, og vil se begeistring for ideologien.
  6. De er ofte isolert fra samfunnet forøvrig, eller lever i en parallell kultur.
  7. Det argumenteres ofte ved å henvise til lydighet, underordnethet, lojalitet, skyldfølelse, og plikt.
  8. De er motstandere av motargumenter og vil ikke at det stilles kritiske spørsmål.
  9. Dersom det oppstår problemer, er det aldri lederen, gruppen, systemet eller ideologien det er noe galt med.
  10. De kan ta i bruk overvåking, offentlige ydmykelser, degraderinger, trusler (f.eks. om isolasjon) for å sikre at lojaliteten opprettholdes.

 

Kjell Totland Psykologtjeneser (c) 2016