Jeg er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo i 1975 og har vært medlem av Norsk Psykologforening (NPF) siden 1977. Jeg har arbeidet 38 år i PP-tjenesten, i Hurum kommune fra 1977 til 1986, og i Asker kommune fra 1986 til 2015. I perioden 1998 til 1999 jobbet jeg ved Torshov kompetansesenter for sammensatte lærevansker i Oslo, med særlig fokus på ADHD og lignende lærevansker.

Se også her.

Gjennom min yrkeskarriere har jeg engasjert meg spesielt i   oppvekstlærevanskerkonformitet og mobbingpsykopati og narsissismereligionspsykologi og Jehovas vitner.

På denne siden finner du oversikt over disse artiklene. Artiklene kan kopieres, reproduseres og distribueres for ikke-kommersielt bruk. Ved publisering med henblikk på salg må det innhentes samtykke fra undertegnede. Jeg har også her laget en oversikt over publikasjoner og foredrag jeg har holdt.

Vær oppmerksom på at det meste av dette ikke er publisert og derfor heller ikke er egnet som referanse ved ulike former for publikasjoner. En del artikler er dessuten mer eller mindre gått ut på datoen fordi de ikke har vært oppdatert. Tidspunkt for siste oppdatering er angitt ved slutten av hver artikkel.

Jeg jobber i dag som konsulent, og tilbyr kurs, foredrag, veiledning og terapisamtaler til offentlige og private aktører, grupper og enkeltpersoner.

Jeg kan samtaler med voksne, ungdom og barn.

Les mer om mine tjenester her. Se gjerne også på her på min blogg. 

 Kjell Totland Psykologtjenester | Båtstøbakken 11, 3480 Filtvet | +47 905 21 949 | kjtotlan@online.no | Facebook | LinkedIn