Kontaktinformasjon

Kjell Totland Psykologtjenester

Org.nr. 877193292

Adresse: Båtstøveien 11, 3480 Filtvet

Telefon/SMS: +47 905 21 949

E-post: kjtotlan@online.no

Sosiale medier: Facebook LinkedIn

Dersom noen har personlige henvendelser, bes de kontakte meg på mail eller telefon/SMS.

Ved generelle kommentarer og spørsmål kan du også kontakte meg via skjemaet under. Personlige og sensitive opplysninger som blir skrevet her vil bli slettet.