Videre lesning - anbefalt litteratur og internettsider om mobbing og konformitet

Under finner du henvisning til internettsider som omhandler konformitet, konformitetspress og mobbing. Lenkene er kategorisert under de temaene som synes mest relevante.
Innledningsvis har jeg  lagt inn en oppsummernede henvisning og noen henvisninger til relevante videoer på Youtube.


EN INNLEDENDE HENVISNING

 

1. Barndom

 
2. Burdsdagsfeiringer


3. Drikkepress


4. Flinkhetskultur


5. Foreldre og familieliv

 

6. Gutter

  • Gutter lar seg mobbe i stillhet https://www.nrk.no/hordaland/gutter-lar-seg-mobbe-i-stillhet-1.13301766

 

7. "Hopp i havet" på Facebook


8. Jenter


9. Kjendiseri


10. Kjøpepress


11. Kroppskultur


12. Langdtidsvirkninger13. Mobbing


14. Nordmenn


15. Psykisk helse

 


16. Rasisme

 

17. Rikdom


18. Selvopptatthet og aggresjon

 

19. Skolekultur

 

20. Sosial angst og skamfølelse

 

21. Sosiale medier

 

 

22. Ungdomskultur

 

23. Utfrysning

Asch Conformity Experiment

Beskrivelse

The Science of Persuation

Beskrivelse

The Bystander Effect

Se også: http://psykologisk.no/2015/01/en-studie-av-tilskuereffekten/

Fra Sovjet om konformitet etc

Beskrivelse

Welcome to the real Matrix

Beskrivelse