Videre lesning - anbefalt litteratur og internettsider om psykopati

Ønsker du å lese mer om psykopati, kan jeg foreslå følgende litteratur:

Fluge, Frithjof: Hva er psykopati?  Tidsskrift for Norsk Psykologforening nr. 3, 1978,

Kringlen, Einar: Psykiatri.  Universitetsforlaget Oslo 1972, s. 210-221.

Nissen, Ingjald: Psykopatens diktatur: Kilde-bok. H. Aschehough & Co, Oslo 1977.

Shapiro, David: Neurotic styles, s. 157-168. Basic Books Inc. Ew York, 1965.

Sirnes, Tollak B.: Å sette de undertrykte fri. Hvordan redusere psykopatenes makt? Gyldendals fakkelbøker nr. 348, Oslo 197

 

Jeg kan også anbefale følgende internettsider som omhandler temaet psykopati/antisosial personlighetsforstyrrelse:

Tidsskrift for Norsk Psykologforening har ved flere anledninger har publisert gode artikler om spedbarn og traumatisering. Spesielt vil jeg anbefale disse, som du kan laste ned fra TNPF sin hjemmeside:

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=111502&a=2&sok=1 

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=116719&a=2&sok=1 

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=121065&a=2  

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=129114&a=2&sok=1  

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=154970&a=2 

 

Se også:

Psykopaten.info http://psykopaten.info/about/ 

"Slik mister psykopaten grepet" http://www.klikk.no/helse/doktoronline/psykiskhelse/article833742.ece 

"Foreldre som ikke blir enige etter samlivsbrudd, har ofte personlighetsforstyrrelser" http://www.adressa.no/familie-og-oppvekst/article7705731.ece 

"Haiene - Du har vært utsatt for en psykopat. Det er bare ikke sikkert du er klar over det selv" http://www.dagbladet.no/2013/03/04/magasinet/psykopati/jobb/manipulasjon/26053297/ 

"I psykopatens klør" http://www.lisbethsolheim.no/i-psykopatens-klor/

"Naiv kjærlighet" http://www.hjelpekilden.no/naiv-kjaeligrlighet.html 

Et konstruert brev som ingen psykopat har skrevet, eller som noen psykopater kommer til å skrive, men som likevel - etter min mening på en god måte - bekskriver hvordan en psykopat faktisk KAN manipulere det offentlige hjelpeapparatet http://www.norsk-anti-stalking-forening.org/413827392/2450701/posting/brev-fra-en-psykopat-slik-tar-jeg-barna

Seks grunner til at man ikke kan ha et vellykket forhold til en psykopat https://www.psychologytoday.com/blog/neurosagacity/201506/six-obstacles-successful-relationship-psychopath

Målstyring dyrker psykopater http://www.bt.no/meninger/kronikk/Malstyring-dyrker-psykopater-3137014.html

Gode kår for psykopater http://www.agenda316.no/post/1729246/gode-kar-for-psykopater

 

 

 

2017 Kjell Totland Psykologtjenester