Sluggish Cognitive Tempo - SCT

 Leste om dette første gangen i «ADHD Report» februar 2002 (Millich, R. et al), der det ble konkludert med at det her var snakk om «a valid subtype». «ADHD Report» skrev også om dette i 2007 (Keith McBurnett)

Under et foredrag i Lillestrøm i 2006 anbefalte Barkley at Sluggish Cognitive Tempo (SCT) burde komme inn som en egen ”fenotype” og diagnosegruppe når DSM IV skulle revideres. Han skilte da SCT som en gruppe med ”rene” oppmerksomhetsvansker fra barn som tidligere også hadde hatt betydelige vansker i forhold til hyperaktivitet/impulsivitet, men som ikke lenger hadde det i samme grad, dvs. at de hadde en subklinisk hyperaktivitet/impulsivitet.

Barkley hevdet videre at denne gruppen hadde andre kjennetegn enn at de "bare" er en AD/HD uten hyperaktivitet, og da spesielt følgende:

  • Common Presenting Symptoms: (1) Daydreaming, Spacey, Stares, (2) Hypoacitve, Slow moving, Lethargic, Sluggish, (3) Easily Confused, Mentally "Foggy".
  • Slow, Error Prone Information Processing
  • Poor Focused or Selective Attention
  • Erratic Retrieval - Long-Term memory (?)
  • Socially Reticent or Withdrawn
  • Not impulsive (By Definition)

Han hadde også som tilleggskommentar at de ikke var avledbare, og at de ikke hadde problemer med arbeidsminne. Han hevdet i den sammenhengen at gruppen AD/HD med subklinisk hyperaktivitet/impulsivitet har oppmerksomhetsvansker som ”egentlig” er en kombinasjon av problemer med arbeidsminne (jfr. Kriteriene 1-4 og 7-9) og eksekutive vansker (jfr. Kriteriene 5-6), mens barn med SCT har mentalt tempo som et grunnproblem. Videre hevdet han at barn med SCT ofte har nonverbale lærevansker og matematikkvansker, at relativt mange er engstelige eller depressive, og at noen i utgangspunktet kunne mistolkes som en Asperger.

Har møtt en god del slike barn og ungdommer den tiden jeg jobbet i PP-tjenesten, og gjort erfaringer som har vært i tråd med det som Barkley har hevdet. Det som da var gjennomgående vanske var lav prosesseringshastighet ved sentrale kognitive funksjoner, noen ganger også ved motoriske funksjoner. I oppveksten hadde det vært et vedvarende problem, og det var ikke mulig å finne "andre" forklaringer enn kort og godt at «det gikk treigt".

Siden SCT ikke er noen formell diagnose, finnes det heller ingen formelle sjekklister for dette. Jeg laget meg derfor min egen sjekkliste som fungerte bra som en innledende screening og da sammen med den vanlige 18-punkts sjekklisten. Når oppvekstopplysninger, dagsaktuelle opplysninger fra skole og hjem, intervju og testing pekte i samme retning, ble elevene rutinemessig anbefalt viderehenvisning til BUP, som da vanligvis bekreftet hypotesen. Når det gjelder medisinering. var min erfaring at medisiner kunne hjelpe noen «litt», men at det var tilpasning, kompensering, selvinnsikt og forståelse fra andre som var de viktigste tiltakene.
Her er for øvrig en artikkel jeg har skrevet om prosesseringsvansker som er relevant for denne gruppen. Se artikkel her.

Sjekklisten ble laget i 4 versjoner, egenvurdering ungdom skole, egenvurdering ungdom hjemme, vurdering skole og vurdering hjemme. Denne versjonen er vurdering skole

Navn:______________________________                Alder:_______          Født:________

 

Klassetrinn:________       Fylt ut av:________________________        Dato:________

 

Sett ring rundt det tallet som best beskriver elevens atferd / oppførsel på skolen i løpet av de siste 6 månedene.

 

 

Aldri/

Sjelden

Noen ganger

Ofte

Veldig ofte

 

1.      Dagdrømmer / kikker ut i luften / ”dagdrømmer”

 

0

1

2

3

2.      Må ”dyttes” i gang

 

0

1

2

3

3.      Har lett for å glemme

 

0

1

2

3

4.      Tenker sakte

 

0

1

2

3

5.      Arbeider sakte

 

0

1

2

3

6.      Beveger seg sakte

 

0

1

2

3

7.      Blir lett forvirret

 

0

1

2

3

8.      Problemer med å konsentrere seg om detaljer, eller få med seg beskjeder

0

1

2

3

9.      Problemer med å arbeide over tid

 

0

1

2

3

10.  Mister fort interessen for teoretisk skolearbeid

 

0

1

2

3

11.  Mister fort interessen for praktisk arbeid eller praktiske fag

0

1

2

3

12.  Problemer med å komme i gang lekser og skolearbeid

0

1

2

3

13.  Problemer med organisering og planlegging

 

0

1

2

3

14.  Motivasjonsavhengig

 

0

1

2

3

15.  Problemer med å konsentrere seg over lengre tid

 

0

1

2

3

16.  Har lett for å glemme lange beskjeder

 

0

1

2

3

17.  Er lett å avlede (lett distrahérbar)

 

0

1

2

3

18.  Er glemsom i daglige gjøremål

 

0

1

2

3

 

 

Kjell Totland Psykologtjenester (c) 2016