Jeg er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo i 1975 og har vært medlem av Norsk Psykologforening (NPF) siden 1977. Jeg har arbeidet 38 år i PP-tjenesten, i Hurum kommune fra 1977 til 1986, og i Asker kommune fra 1986 til 2015. I perioden 1998 til 1999 jobbet jeg ved Torshov kompetansesenter for sammensatte lærevansker i Oslo, med særlig fokus på ADHD og lignende lærevansker.

Se også her.


Som psykolog har jeg engasjert meg spesielt i  temaene oppvekst, lærevansker, konforititet og mobbig, psykopati og narsissisme, religionspsykologi og Jehovas vitner, og har her lagt ut ut artikler jeg har skrevet om disse temaene.

Artiklene kan kopieres, reproduseres og distribueres for ikke-kommersielt bruk. Ved publisering med henblikk på salg må det innhentes samtykke fra undertegnede. Jeg har også her laget en oversikt over publikasjoner og foredrag jeg har holdt.

Vær oppmerksom på at det meste av dette ikke er publisert og derfor heller ikke er egnet som referanse ved ulike former for publikasjoner. En del artikler er dessuten mer eller mindre gått ut på datoen fordi de ikke har vært oppdatert. Tidspunkt for siste oppdatering er angitt ved slutten av hver artikkel.

 Se gjerne også her på min blogg. 


For ansatte i PPT og lignende har jeg også laget en artikkelsamling som jeg ikke har lagt ut på denne hjemmesiden, og som kan oversendes ved å kontakte meg på min e-post adresse.

Har du kommentarer eller spørsmål til innholdet på denne hjemmesiden, kan du ta kontakt med meg på min e-post adresse (kjtotlan@online.no).


 Kjell Totland Psykologtjenester | Båtstøbakken 11, 3480 Filtvet | +47 905 21 949 | kjtotlan@online.no | Facebook | LinkedIn