Religionspsykologi

Min interesse for religionspsykologi har sin bakgrunn i egne erfaringer fra en nyreligiøs bevelgelse - Navigatørene - som jeg var med i på 70-tallet (i en kortere periode også et karismatisk miljø), kombinert med at jeg utdannet meg til psykolog i perioden 1970-1975. Under studietiden skrev jeg også en oppgave om likhetstrekk i menneskesyn hos Sig mund Freud og apostelen Paulus.

Senere har jeg fokusert på fenomenet nyreligiøse bevegelser, og hva som generelt kjennetegner disse. Som et eksempel på en slik nyreligiøs bevegelse har jeg laget en artikkelsamling om Jehovas vitner.

Som psykolog har jeg prøvd å se nærmere på hva som potensielt kan fremme, eller ikke fremme, psykisk helse i slike ambisiøse bevegelser, og har da brukt betegnelsen "High-Demand Groups" for å beskrive bevegelser som jeg mener potensielt kan fremme fravær av psykisk helse.

Som humanist har jeg videre prøvd å se nærmere på hvordan nyreligiøse bevegelser kan fremme et menneskesyn som jeg mener ikke bare fremmer fravær av psykisk helse, men som også mener er krenkende, respektløs og antihumanistisk. 

Og som troende har jeg har jeg prøvd å se nærmere på hvordan enkelte kristendomssinspirerte nyreligiøse bevegelser fremmer bibeltolkninger som jeg mener ikke bare fremmer fravær av psykisk helse og som er krenkende, respektløs og antihumanistisk, men som også baserer seg på tvilsomme bibeltolkninger. Eksemplene her dreier seg om homofili, underordnethet og sex før ekteskapet.  Det må her presiseres at jeg i disse tre artiklene kommer med mine personlige meninger og at det ikke har noe å gjøre med at jeg er psykolog.

 

Artikler om religionspsykologi:

Mitt humanistiske livssyn - grunnlaget for mine livsvalg 

Religiøs bakgrunn - om mitt møte med Navigatørene på 70-tallet

Freud og Paulus 

Hva er nyreligiøse bevegelser (NRM)? - What is New religious movements (NRM)? (English version)

Oppvekst i HDG (High-Demand Groups) - Growing up in High-Demand Groups (English version)

Nyreligiøse bevegelser og mental helse - New Religious Movements and Mental Health (English version) - Neureligiöse bewegungen und mentale gesundheit (Deutsch version)

Hva kjennetegner nyreligiøse bevegelser med destruktive trekk?

Å bryte med nyreligiøse bevegelser - Warum ist es so schwierig, eine Glaubensgemeinschaft mit starken sektiererischen Zügen zu verlassen? (Deutsch version)

"Mannen er kvinnens hode" - Det nye testamentet om kjønn og makt

Hva er moralisering?

Hva kjennetegner sunn åndelig omsorg?

Fornuft og følelser

Religion og filosofi

Positiv psykologi

Ungdom og seksualitet

Farsfigurer og nyreligiøse bevegelser

Har Jesus sagt noe om homofili?

Sex før ekteskapet

Fundamentalisme og nyreligiøse bevegelser

Religiøs konformitet

Marcus Eurelius

Innrømmelser og beklagelser

Religiøsitet og helse

Troverdighet

Bevegelser

Norske bevegelser 

Artikler om Jehovas vitner

Copyright © 2017 Kjell Totland Psykologtjenester

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete