En knusende dom?

(Publisert i "Psykologi i kommunen" nr. 3. 2015, s. 54.)

I Aftenpostens nettutgave for 27.04.2015 skriver avisens journalist at John Hattie kommer med en "knusende dom" over norsk skole. Hva skal man si til det? For min del sier jeg "tja".

Jeg er riktignok enig i at Både Nordahl og Hattie sier mye fornuftig om effekt, eller fravær av effekt, ved undervisning, så lenge fokus er på hva som gir de beste rammebetingelsene for læring. Men det som faktiske SKAPER læring er ikke rammebetingelsene. De bare legger til rette for at læring skal kunne finne sted. Det som skaper læring er det faktisk finner sted inne i den enkelte elev. For å si det kort: Når elever er undrende, nysgjerrige og sannhetssøkende og søker mening og relevans i det som de er engasjert i, så finner læring sted, og det selv om rammebetingelsene ikke nødvendigvis skulle være optimale. Men når slik betingelser ikke er til stede, hjelper det lite at rammebetingelsene er "optimale". Den pedagogiske debatten i Norge om hva som faktisk skaper god læring for eleven, har etter min mening nå tatt en feil kurs, i det vi - satt på spissen - tror at bare vi velger de såkalte evidensbaserte rammebetingelsene, så går resten av seg selv, og vi behøver ikke å være så opptatt av hva som skjer inni den enkelte. Men det ene perspektivet må ikke utlukke det andre. Det er på tide vi snakker om hva læring egentlig dreier seg om. Så min oppfordring er: Lytt til Nordahl og Hattie, men ikke glem det som Dewey, Piaget og Vygotsky allerede har lært oss. Lytt også til det som Alfie Kohn hevder, selv om ikke alt det som gjelder amerikansk skolepolitikk også gjelder for den norske skolen. Og la oss ikke glemme det som er viktigst: At vi har øye for barnet som et kunnskapssøkende, mestringssøkende og meningssøkende individ.

Så når Aftenpostens journalist hevder at Hattie kommer med en "knusende dom" av den norske skolen synes jeg for min del at det nok er å smøre litt for tjukt på. Man at han har mye fornuftig å komme med, og at den norske skolen og våre politikere må lytte til hva han har å si om hvilke rammebetingelser som faktisk gir størst effekt, gir jeg min fulle støtte til.

Men som sagt......

Copyright © 2015 Kjell Totland Psykologtjenester

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete