Urettferdighet - eksempler til drøfting i klassen og hjemme

Er det urettferdighet når…?

I klassen:

 1. Elev A får ekstra hjelp på skolen i matematikk og taes derfor ut av klassen 2 t. pr. uke med en lærer. Elev B får ikke et slikt tilbud og synes derfor at dette er urettferdig.
 2. Læreren har gitt beskjed om at hvis noen i klassen skal på  toalettet, må bare én gå hver gang. Men læreren gjør et unntak for elevene A og B som han lar gå sammen. Læreren vil ikke diskutere hvorfor han gjør unntak for disse to elevene, men de andre elevene synes dette er urettferdig.
 3. Elev A er tørst og spør om å få gå på gangen og drikke vann. Elev B, som ikke er spesielt tørst, mener da at han også har krav på det samme, og synes derfor det er urettferdig når læreren sier nei.
 4. Læreren lover "kosetime" på fredag hvis elevene i løpet av uka ikke krangler i timen. Elevene greier dette, men læreren nekter dem likevel "kosetimen" fordi elevene har kommet for sent inn i timen flere ganger.
 5. En elev har oppdaget at han sjeldnere får svare enn de andre, når han rekker opp hånden. Dette synes han er urettferdig.
 6. I klassen er det mest populært å få sitte ved vindusrekka, og elevene forlanger at alle skal få sitte ved vindusrekka like mye, f.eks. ved å bytte hver uke. Læreren nekter, ved f.eks. å henvise til den stadige uroen som da vil oppstå, eller ved å si at de ikke har krav på en slik rettferdig fordeling.
 7. Klassen har vikar, men vikaren kjenner ikke til alle de avtaler som er inngått med lærer tidligere, og gjør det derfor på "sin" måte. Når elevene derfor klager over urettferdighet, sier vikaren at: "Men slik gjør jeg det".
 8. Klassen har to lærere som ikke har helt like regler og "friheter" m.m. Elevene mener dette er urettferdig. Den læreren som da gir størst friheter velger derfor å bli like streng som den andre læreren. Men det synes også elevene er urettferdig.
 9. En elev synes det er urettferdig at han får vanskeligere, eller mer, lekser enn en annen elev.
 10. En elev synes det er urettferdig at en annen elev slipper å være med i gymtimen.
 11. En elev synes det er urettferdig når en annen elev stadig sniker i køen når de leker ute.
 12. En klasse får løfte om å få spille kanonball det siste kvarteret av en gymtime hvis de er "greie" den første delen av timen. Klassen synes dette er urettferdig, for de har hørt at en annen klasse fikk spille kanonball lenger, med de samme betingelsene.
 13. En elev får løfte om å få velge - mellom ulike alternativer - hva klassen skal gjøre i "kosetimen" på fredag hvis han greier å holde seg på plassen sin fra mandag til torsdag og ikke avbryte læreren. Elevene synes dette er urettferdig, fordi de kjenner til en elev som fikk tilsvarende løfte på enklere betingelser, nemlig å bare holde seg på plassen sin.

Hjemme:

 1. Per på 7 år klager over at han må legge seg i sengen 1 time før søsteren sin som er 10 år. Foreldrene sier det er slik fordi Per trenger mer søvn.
 2. Lise klager over at hun må rydde mer i huset enn Per. Foreldrene sier det er fordi de kan forlange mer av Lise.
 3. Per klager over at han ikke får så fine julegaver som Lise den gang hun var like gammel som ham. Foreldrene sier at de den gang hadde bedre råd enn i dag.
 4. Per klager over at han får billigere leker enn Lise til fødselsdagen son. Foreldrene sier at Per, i likhet med Lise, stort sett har fått det de har ønsket seg til bursdagene, selv om tingene ikke alltid har kostet likt.
 5. Lise synes at foreldrene er mer glad i Per, f.eks. bruker de mer tid på ham, og de kjefter mindre på ham.
 6. Per synes det er urettferdig at han aldri får være alene hjemme, men det får Lisa lov til.
 7. Far til Per lovte å ta ham med på fisketur på søndag. Men da søndagen kom, kunne han ikke likevel, fordi han måtte på et viktig møte.

Copyright © 2011 Kjell Totland Psykologtjenester

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete