Psykopati og narsissisme

Psykopati:

Tidlig i min yrkeskarriere ble jeg nysgjerrig på fenomenet psykopati og mennesker med psykopatiske trekk. Gjennom min omgang med mennesker både i og utenom mitt arbeid ble overrasket over hvor vanlig dette fenomenet så ut til å være og hvor mye problemer det kunne skape for andre mennesker. Psykopater, og mennesker med psykopatiske trekk, kan føre til at andre mennesker kan bli forført, ødelagt, mister sin frihet, hemmes i sin utvikling, eller blir til mindre glede for andre mennesker.

Narsissisme:

Jeg har lenge også vært interessert i narsissisme som et kulturelt fenomen. Interessen skyldes delvis boken Den Narsissistiske Kultur skrevet i av den amerikanske sosiologen Christopher Lasch i 1979, og delvis en foredragsserie som den svenske psykologen Ralph Stenbäcker holdt ved Universitetet i Oslo i 1993.

Narsissistisk kulturPsykopati og narsissime som diagnoser:

 
I "Klassekampen" 10.08.2018, s. 26-27 skriver psykolog Eva Tryti blant annet følgende under tittelen: "Trangen til å skinne og vinne":

- Når ikke-fagfolk lese psykiatriske diagnosekriterier, går del lett i to feller: Enten "gjenkjenner" de en partner, slektning, nabo eller sjef og "fastlår" at vedkommende må ha en bestemt diagnose - eller kjenner de seg selv igjen i beskrivelsene og får angst for at de "sikkert" har diagnosen. Unngå begge! Diagnosearbeid er av mange grunner spesialistarbeid, og personlighetsforstyrrelser er alvorlige. Samtidig er det hele et spørsmål om grad og omfang - det betyr at de fleste av oss har "en liten rem av huden " av mange diagnoser, uten at dette på noen måte vil si at vi oppfyller kriteriene.

Når det gjelder psykopati er derfor viktig å være klar over ikke bare at selve begrepet er omdiskutert blant fagfolk (noen foretrekker f.eks. å snakke om sosiopati), men at vi alle må gå stille i dørene, fordi vi her snakker om menneskelige trekk som vi alle, i mer eller mindre grad, kan ha, for ikke å si HAR!

Copyright © 2018 Kjell Totland Psykologtjenester

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete