Kristendomsinspirerte bevegelser i Norge

Norge ble kristnet for ca. 1000 år siden, da vikingene fortsatt var aktive og hadde med seg kristne munker til Norge. Den norske kongen Olav Den Hellige er her den som er mest kjent for kristningen av Norge på den tiden.

Norge var et katolsk land fram til reformasjonen, da Norge - som den gangen ble styrt fra Danmark - innførte den Lutherske Statskirken. Siden reformasjonen har Den Norske Kirken vært dominerende i Norge.

Senere har vi i Norge også fått en rekke bevegelser som alle har til felles at de har sitt utspring i USA. Det dreier seg først og fremst om Baptistene og Pinsevennene. I tillegg har vi i nyere tid også fått bevegelser som Jehovas vitner, Mormonkirken, Adventistene, Den Karismatiske Bevegelsen, Trosbevegelsen, og disippelbevegelser som Kristi Forsamling (Boston Church of Christ Movement), Ungdom i Oppdrag (Youth With a Mission) og Navigatørene (The Navigators).

Dette er kristendomsinspirerte nyreligiøse bevegelser som man også finner i mange andre land enn Norge.

I Norge har vi også andre, og mer lokale, fenomener.

En gruppe dreier seg om Misjon.

  1. Norge har i mange år hatt en sterk kultur på misjon. Det Norske Misjonsselskap har tradisjonelt misjonert i Sør-Afrika / Madagaskar.
  2. Normisjon, som arbeider både med ytremisjon og indremisjon, ble etablert i 2001, og er en fusjon av Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap, Langesundsfjordens Indremisjonsselskap og Den Norske Santalmisjon.

En annen gruppe dreier seg om Lutherske vekkelsesbevegelser, som for eksempel Læstadianerne, Haugianerne, Strandebarmprostiet, Den Lutherske Frikirken og Det Evangelisk Lutherske kirkesamfunn. Disse bevegelsene har i mer eller mindre grad samarbeidet med Den Norske Kirken. Noen av disse har fokus på å være et alternativ til Den Norske Kirken, mens andre har et mer pietistisk preg enn Den Norske Kirken.

Vi har også andre kristendomsinspirerte bevegelser som kan ha visse likhetstrekk med grupper som er inspirert fra USA, men som har hatt sitt utspring i Norge. Mest kjent her er Den Kristelige Menighet, også omtalt som Smiths venner og Brunstad Christian Church.

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete