Lærevansker

I perioden 1993-1995 jobbet jeg i prosjektet "Barn og unge med oppmerksomhetsvansker". Prosjektet var et samarbeid mellom Asker kommune (PPT) og Statens utdanningskontor for Oslo og Akershus (i dag Fylkesmannens kontor). I 1997 fikk jeg rettighetene til materialet som utviklet og jeg har siden den gang brukt mye tid på å formidle dette til PP-kontorer.

I ettertid har jeg fortsatt å engasjere meg også i forhold til andre lærevansker enn ADHD. Nedeunder finner du artikler om dette, artikler som rettet til foreldre, skole/barnehage og PPT

Mer informasjon om ADHD kan du finne på hjemmesidene til ADHD Norge.

Copyright © 2021 Kjell Totland Psykologtjenester

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.

Nyeste kommentarer

03.12 | 21:29

Hei, jeg er NIRA SHALOM, jeg er her ute for å spre disse gode nyhetene til hele verden om hvordan jeg fikk tilbake min eks-kjærlighet. Jeg holdt på å bli gal da kjærligheten min forlot meg for en anne

01.12 | 07:20

Jeg har hovedfag i matematikk. Og jeg er blant dem som tror at 5,1 er et større tall enn 5,08.

07.11 | 11:23

Ikke veldig bra, dårlig versjon av ortodoks og katolikk kristendom

04.11 | 12:34

Jeg likes ikke nettsiden din veldig virusete